Romantik Evlilik Mitinin Ötesinde: Gerçeğe “Uyanmak”

Türk Psikiyatri Derneği Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı (2013) Kitabında yayınlanmıştır.

Romantik Evlilik Mitinin Ötesinde: Gerçeğe “Uyanmak”

Çevrelendiğimiz Gerçeklik

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre “Tüm kadın ve erkekler ayrımcılığa uğramadan yaşama, sağlık, eğitim ve çalışma haklarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir” (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1948). Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) (1979) ise, hayatın her alanında kadınların erkeklerle eşit haklara, muameleye ve konuma sahip olmasını garanti altına almayı hedefler. Oysa, Dünya Ekonomik Forumu’nun dünyada 2006 yılından beri yürütmekte olduğu “Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (2012)” sonuçlarına bakıldığında, Türkiye kadın erkek eşitliğinde 135 ülke arasında …

devamı...

Yitik Bir Şehrin Ardından

Ailemin bütün büyüklerine ithafen…

“İstanbul’u Galata Köprüsü’nden seyrettiğim zaman, bu düşünce sık sık zihnime takılıyordu. (…) Bu şehir bir veya iki asır içinde ne olacak? Ne yazık! Güzellik medeniyete kurban gitmiş olacak. Gelecekteki İstanbul’u, korkunç ve gamlı haşmetiyle dünyanın en güler yüzlü şehrinin harabeleri üzerinde yükselecek Şark’ın Londra’sını görür gibi oluyorum. Tepeler düzleştirilecek, korular yerle bir edilecek, rengarenk küçük evler yıkılacak; ufuk, koynundan binlerce kocaman fabrika bacasının ve ehram şeklindeki kule çatısının yükseldiği, saray, işyeri, imalathane dizileriyle her taraftan kesilecek; uzun, dümdüz, birbirine benzer sokaklar İstanbul’u birbirine muvazi kocaman yollara ayıracak; telgraf telleri gürültülü şehrin damlarının üzerine büyük bir örümcek ağı

devamı...

Two Ottoman Women from the History of My Family: Nevrestan Osmanoğlu and Mrs. Nezihe

 Nevrestan Osmanoğlu and her sister Mrs. Nezihe

This article is an attempt to note the lives of two Ottoman women from my family history. Compiling the knowledge and information that has been passed onto me through the family history and that I have gained through my personal research about my paternal grandmother Mrs. Nezihe (Doğrusöz) and her sister Nevrestan Osmanoğlu, I aim to shed light on the late Ottoman history and the years of exile for the Ottoman dynasty following the declaration of the Republic.

Circassian Girls in the Palace

It is known that Circassian girls were often taken to the harem, particularly since the 19th century. Historians explain this with the Circassian girls’ adaptability to court life and loyalty to the Ottoman house. Nevrestan Osmanoğlu, my father’s aunt, said in an interview that Circassian girls were taken to the palace between the ages of four and ten. The girls were hand-picked by the Sultan, and given “appropriate” and…

devamı...

Aile Tarihçesinden İki Osmanlı Kadını: Nezihe Hanım ve Nevrestan Osmanoğlu

 Nevrestan Osmanoğlu ve ablası Nezihe Hanım

Bu yazı aile tarihçemden iki Osmanlı kadınının hayatlarıyla ilgili tarihe bir not düşme çabasıdır. Babaannem Nezihe Hanım (Doğrusöz) ve kız kardeşi Nevrestan Osmanoğlu’nun hayatlarıyla ilgili aile tarihçesinden bana aktarılan ve süreç içindeki araştırmalarımdan elde ettiğim bilgileri derlediğim bu yazıyla Osmanlı tarihinin son dönemine ve Cumhuriyet’in ilanından sonra Osmanlı hanedanı için sürgüne dönüşen yıllara ışık tutmayı hedefliyorum.

Sarayda Çerkez Kızları

 

Özellikle 19. Yüzyıldan itibaren hareme Çerkez kızlarının alındığı biliniyor. Tarihçiler bunun en temel nedenlerini Çerkez kızlarının saray hayatına uyum yeteneği ve Osmanlı hanedanına bağlılıklarıyla açıklıyor. Babamın teyzesi Nevrestan Osmanoğlu kendisiyle yapılan bir söyleşide, Çerkez kızlarının dört ve on yaşları …

devamı...

Bir Uzman Gözüyle Cinselliğe Yeni Adım Atan Yeni Nesil için bir Kılavuz

 

Cinsellik arzuyla başlar:

  • Cinsellik mekanik bir eylem değildir. “Arzu” olmadan cinselliğin uyanmasını beklemek gerçek dışıdır. Cinselliği arzuladığınız kişiyle ve hazır hissettiğinizde yaşamak doğal olandır.
  • Hazır hissetmediğinizde, arzu duymadığınızda cinsellik yaşamayın. Cinsel arzu “baskıyla”, “zorlamayla” oluşmaz. Partnerinizin ya da diğer kişilerin size baskı uygulamasından kaçının.
  • Cinsellik ancak arzuladığınız kişiyle, arzuladığınız zaman, arzuladığınız şekilde yaşanmalıdır. Partnerinizi mutlu etmek, ilişkinizi kurtarmak, kendinizi kanıtlamak gibi “diğer” nedenlerle yaşanan cinsellik sağlıksızdır. Kendinize olan güveninizi ve saygınızı olumsuz etkiler.

Arzunun cinsiyeti yoktur:

  • Arzu sadece erkeklerin tekelinde değildir. Arzu doğası gereği eril değildir. Kadınlar da en az erkekler kadar arzu duyar.
  • Arzu
devamı...