Kadın Hayatlarını Yazmak

Mahan Doğrusöz, 2014′te düzenlenen Kadın Hayatlarını Yazmak Sempozyumunda, Gamze Fidan’la birlikte “Gamze Fidan’la Kopart Yolculuğu ve Yaratıcılık Üzerine Bir Nehir Söyleşisi” bildirisini sunmuştur.

http://kadineserleri.org/wp-content/uploads/2016/06/writing_womans_lives_symposium_paper_book_v2.pdf

Suret Dergisi

Mahan Doğrusöz’ün Sohalia Sharifi’yle Siyasal İslam, Şeriat, İran Örneği ve Türkiye’nin Öğrenebilecekleri Üzerine Söyleşisi Suret Dergisinin Örtü, Örtünme, Hakikat sayısında yayınlanmıştır.

Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı

Mahan Doğrusöz, Türk Psikiyatri Derneği tarafından Nisan 2013′de yayınlanan Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı kitabına Romantik Evlilik Mitinin Ötesinde: Gerçeğe Uyanmak makalesiyle katkıda bulunmuştur.

http://tpdyayin.psikiyatri.org.tr/BookShopData/02_KadinRuhSagligi.pdf

Freud ve Cinsiyetçilik – Mahan Doğrusöz

Aralık 2016

Agora Yayıncılık tarafından basılan Freud ve Cinsiyetçilik, İÜ Kadın Araştırmaları Enstitüsü’nde bir yüksek lisans tezi olarak kaleme alındı. Psikanalitik kurama son derece derin bir saygı duyan akademik psikoloji eğitimi almış bir feministin bakış açısıyla yazıldı. Bu metni kaleme alırken Freud’un kadın gelişimi kuramının belkemiğini oluşturan en temel metinleri inceledim ve bu metinleri “kadın bakış” açısından eleştiren psikanalistlerin 20. Yüzyılın başından itibaren 100 yıla yayılan görüşlerinin tarihini derledim.

Freud’un kadın gelişimi üzerine tezlerindeki androsantrik (erkek merkezli) ve cinsiyetçi bakış hakkında Türkçe kaynaklar son derece kısıtlı. Kadınları “karanlık bir kıta” olarak nitelendiren Sigmund Freud’un kadın gelişim kuramındaki erkek merkezli bakışı incelemeyi hedefleyen bu metni kitaplaştırma arzum tam da bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Sigmund Freud tartışılmaz bir dahidir. İnsanı anlama olanaklarımızı derinleştiren psikanalitik kuramın kurucusu Freud’a olan hayranlığım mezuniyetimden bu yana asla azalmadı. Ancak, bütün dehasına rağmen Freud kendi döneminin “zeitgeit’ının” izlerini ve önyargılarını taşıyan bir bilim insanıdır. Freud’un kadın gelişimi üzerine tezleri ondan sonraki yüzyılı etkileyen inanılmaz verimli bir tartışma zemini oluşturmuştur.

Bu kitap, farklı psikanaliz okullarından kadın konusuna feminist bir duyarlılıkla yaklaşan psikanalistlerin Freud’a karşı geliştirdikleri eleştirel görüşlerinin tarihini okuyucuya sunmayı hedefliyor. Özellikle, psikoloji alanı içindeki uzmanların ve değerli öğrencilerin bu kitaptan yararlanmalarını umuyorum.

http://agorakitapligi.com/freud-ve-cinsiyetcilik/

Two Ottoman Women from the History of My Family: Nevrestan Osmanoğlu and Mrs. Nezihe

 Nevrestan Osmanoğlu and her sister Mrs. Nezihe

This article is an attempt to note the lives of two Ottoman women from my family history. Compiling the knowledge and information that has been passed onto me through the family history and that I have gained through my personal research about my paternal grandmother Mrs. Nezihe (Doğrusöz) and her sister Nevrestan Osmanoğlu, I aim to shed light on the late Ottoman history and the years of exile for the Ottoman dynasty following the declaration of the Republic.

Circassian Girls in the Palace

It is known that Circassian girls were often taken to the harem, particularly since the 19th century. Historians explain this with the Circassian girls’ adaptability to court life and loyalty to the Ottoman house. Nevrestan Osmanoğlu, my father’s aunt, said in an interview that Circassian girls were taken to the palace between the ages of four and ten. The girls were hand-picked by the Sultan, and given “appropriate” and…

devamı...