Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Leyla Süren’le Söyleşi

Mahan Doğrusöz: Söyleşimize femicide kavramıyla başlamak istiyorum. Femicide kavramı Türkiye’de çok bilinen ve kullanılan bir kavram değil. Femicide kavramını siz nasıl tanımlıyorsunuz?

Leyla Süren: Birleşmiş Milletlerin CEDAW sözleşmesi kadına yönelik şiddeti çok net bir biçimde tanımlamıştır. Daha sonra İstanbul sözleşmesinde de bu tanımlama yapıldı.  İstanbul Sözleşmesi 2011 de imzalanan bir sözleşmedir.  İlk imzaya açıldığı yer İstanbul olduğu için İstanbul sözleşmesi diyoruz ama tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”. Orada da kadına yönelik şiddet ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır. Kadına, sadece kadın olmasından dolayı uygulanan şiddete kadına yönelik şiddet diyoruz. Ben FEMİCİDE kavramını kadına yönelik şiddetin bireysel boyuttan…

devamı...

Romantik Evlilik Mitinin Ötesinde: Gerçeğe “Uyanmak”

Türk Psikiyatri Derneği Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı (2013) Kitabında yayınlanmıştır.

Romantik Evlilik Mitinin Ötesinde: Gerçeğe “Uyanmak”

Çevrelendiğimiz Gerçeklik

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre “Tüm kadın ve erkekler ayrımcılığa uğramadan yaşama, sağlık, eğitim ve çalışma haklarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir” (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1948). Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) (1979) ise, hayatın her alanında kadınların erkeklerle eşit haklara, muameleye ve konuma sahip olmasını garanti altına almayı hedefler. Oysa, Dünya Ekonomik Forumu’nun dünyada 2006 yılından beri yürütmekte olduğu “Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (2012)” sonuçlarına bakıldığında, Türkiye kadın erkek eşitliğinde 135 ülke arasında …

devamı...

Yitik Bir Şehrin Ardından

Ailemin bütün büyüklerine ithafen…

“İstanbul’u Galata Köprüsü’nden seyrettiğim zaman, bu düşünce sık sık zihnime takılıyordu. (…) Bu şehir bir veya iki asır içinde ne olacak? Ne yazık! Güzellik medeniyete kurban gitmiş olacak. Gelecekteki İstanbul’u, korkunç ve gamlı haşmetiyle dünyanın en güler yüzlü şehrinin harabeleri üzerinde yükselecek Şark’ın Londra’sını görür gibi oluyorum. Tepeler düzleştirilecek, korular yerle bir edilecek, rengarenk küçük evler yıkılacak; ufuk, koynundan binlerce kocaman fabrika bacasının ve ehram şeklindeki kule çatısının yükseldiği, saray, işyeri, imalathane dizileriyle her taraftan kesilecek; uzun, dümdüz, birbirine benzer sokaklar İstanbul’u birbirine muvazi kocaman yollara ayıracak; telgraf telleri gürültülü şehrin damlarının üzerine büyük bir örümcek ağı

devamı...

Kadın Hayatlarını Yazmak

Mahan Doğrusöz, 2014′te düzenlenen Kadın Hayatlarını Yazmak Sempozyumunda, Gamze Fidan’la birlikte “Gamze Fidan’la Kopart Yolculuğu ve Yaratıcılık Üzerine Bir Nehir Söyleşisi” bildirisini sunmuştur.

http://kadineserleri.org/wp-content/uploads/2016/06/writing_womans_lives_symposium_paper_book_v2.pdf

Suret Dergisi

Mahan Doğrusöz’ün Sohalia Sharifi’yle Siyasal İslam, Şeriat, İran Örneği ve Türkiye’nin Öğrenebilecekleri Üzerine Söyleşisi Suret Dergisinin Örtü, Örtünme, Hakikat sayısında yayınlanmıştır.